Desenvolupat el projecte «Estudio para el establecimiento de procesos de datos»

A TVUP Streaming Media, SL hem desenvolupat el projecte “Estudio para el establecimiento de procesos de datos (Lake &Space)”, que ha estat subvencionat amb el suport d’ACCIÓ en el marc del programa Cupons Indústria 4.0 de testatge de tecnologies digitals avançades – Digital Innovation Hub.

Vàrem identificar la necessitat del plantejament d’una estratègia d’explotació de dades, definint els passos necessaris per a l’obtenció d’un Data Lake que pogués integrar les múltiples fonts de dades disponibles.

L’objectiu ha estat establir un camí de desenvolupament d’arquitectura adaptat als nous reptes tecnològics en l’era del Big Data, tot considerant els processos necessaris a desenvolupar per alimentar un Data Lake amb totes les seves fonts de dades disponibles, així com també els processos que les hauran de tractar.